Žhavé novinky z příprav Pražského poháru na Beckově 2020

Prodloužení okruhu pro kategorie děti 9-10 let
Díky obrovskému zájmu o kategorie děti 9-10 let jsme se rozhodli provést následující změnu. Dětskou trať pro kategorie dívek a chlapců 9-10 let jsme prodloužili a nyní okruh tak pojme více závodníků.
Touto změnou se závod zpřehlední jednak pro samotné závodníky a také pro rozhodčí. Závodníci budou mít letos jedinečnou možnost závodit na zajímavých pasáží z plnohodnotného okruhu. Toto prodloužení bude značeno „smajlíkem s číslicí 10“

Mapa trasy 9-10 let

Samozřejmě nejobtížnější místa budou objíždět, některé technické prvky budou zjednodušeny např. nájezdovými deskami na bunny hop klády a v jednom místě bude možnost volby stopy. Tato změna s sebou nese také úpravu počtu kol.

Navýšení počtu okruhů pro kategorie Master 1,2,3, SuperMasters a změna času startu
Z původních plánovaných 3 okruhů pojednou všechny kategorie Masters 4 celé okruhy.Samozřejmě na začátku zůstává nájezd v podobě startovního asfaltového kopce.Díky této změně se posouvá čas startu posledního závodního bloku na 15:50, tzn. i včetně kadetů.