Termín prvního semináře CU už je zcela obsazený!

Kapacita přednáškové Auly strahovského stadionu je v tuto chvíli zaplněná do posledního místa a úvodní seminář Cycling university, který se uskuteční v úterý 12. března 2019 je obsazený.
Další zájemce pro úvodní cyklus přednášek není možné z kapacitních důvodů registrovat.

Cycling University – I. seminář 12. březen 2019:
„Současné světové trendy a metodiky cyklistického tréninku“ (Zapletal)
„Vysokohorská a hypoxická příprava, obecná pravidla, účinnost, doporučené postupy“ (Dostál)
„Současné trendy složení jídelníčku sportovců, osobní výživové poradenství“ (Vítek)
„Trénink z pohledu profesionála, předstartovní stav, stres a psychika sportovce, kompenzace handicapu“ (Ježek)

Časový program:
9:30 – 10:00 hod.           prezentace účastníků
10:00 – 11:00 hod.          I. přednáška
11:30 – 12:30 hod.         II. přednáška
13:00 – 14:00 hod.        III. přednáška
14:30 –  15:30 hod.        IV. přednáška

Následující semináře proběhnou ve dnech:  9. dubna, 18. června, 15. října a 26. listopadu.
Veškeré informace o Cycling University ČSC a přihlašovací online systém naleznete na www.cyclinguniversity.cz.